SWIT

Swit1
Swit2
 

BỐN TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

  • SWIT® KHÔNG cần điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn thường xuyên; nó chỉ đơn giản là có thể tạo ra nhiệt độ phòng thoải mái với ít năng lượng hơn.
  • Hệ thống thông gió đặc biệt của chúng tôi tạo ra môi trường không khí trong lành tinh khiết
  • Bộ cung cấp không khí của SWIT® được thiết kế để cắt giảm lưu lượng khí cũng như được giảm thiểu hợp lý, giúp tiết kiệm nhiều không gian hơn cho khu vực sản xuất so với loại thông gió dịch chuyển trước đó.
  • SWIT® giảm đáng kể chi phí năng lượng ngoài chi phí lắp đặt ban đầu.
 

Nâng cấp hệ thống điều hòa không khí

Swiy3
 

Nâng cấp hệ thống thông gió

Swit4
 

Giảm tải không khí làm mát

Swit5
 

Giảm tiêu thụ năng lượng hàng năm và chi phí xây dựng ban đầu

Swit6
 

Danh mục đầu tư lắp đặt

Swit7