Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Cung cấp những giải pháp để đóng góp vào việc Bảo vệ Môi trường Toàn cầu
  • Ông Atsushi Ouchi, Giám đốc điều hành, Giám đốc đại diện và Chủ tịch
  • Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ liên tục cho Takasago Thermal Engineering.
  • Được thành lập kể từ năm 1923, Takasago Thermal Engineering tích tụ các công nghệ, các bí quyết, và các thành tựu, tập trung ở thiết bị điều hòa không khí, với tôn chỉ công ty: “Đóng góp cho xã hội qua sự hài hòa và sáng tạo cá nhân” như là một người tiên phong trong sáng tạo không gian, chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất, các công nghệ tinh xảo được phát triển, và là người tiên phong trong việc tạo ra không gian, chúng tôi đã cung cấp chất lượng cao nhất, phát triển các công nghệ khéo léo và trau dồi nguồn nhân lực để tạo ra những thành tựu đó.
  • Khi các vấn đề về năng lượng và môi trường đang nổi lên như các vấn đề toàn cầu, Tập đoàn Kỹ thuật Nhiệt Takasago sẽ mở rộng các dịch vụ một cửa của mình, bao gồm các dịch vụ bao gồm toàn bộ vòng đời của các tòa nhà, từ quy hoạch thiết bị xây dựng đến xây dựng, dịch vụ hậu mãi và cải tạo và cung cấp các thiết bị liên quan cho điều hòa không khí, vệ sinh và điện, để trở thành một doanh nghiệp thiết bị toàn diện, tập trung vào công nghệ điều hòa không khí. Trong khi đó, chúng tôi sẽ tạo ra các dịch vụ mới xuất phát từ các công nghệ của chúng tôi, sử dụng IoT (Internet of Things) và AI (trí tuệ nhân tạo). Bằng cách này, chúng tôi sẽ phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới và thúc đẩy các hoạt động toàn cầu.
  • Tập đoàn sẽ vẫn cam kết bảo tồn môi trường toàn cầu, bao gồm tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2. Là một nhóm công ty chuyên về nhiệt và năng lượng được các bên liên quan và xã hội tin tưởng, chúng tôi sẽ đóng góp cho thế giới bằng cách theo đuổi một xã hội khử cacbon thông qua kỹ thuật môi trường. Như chúng tôi dự đoán kỷ niệm 100 năm của chúng tôi vào năm 2023, Tập đoàn sẽ vẫn đoàn kết tham gia các thách thức để chúng tôi được công nhận trên thị trường toàn cầu như một nhóm chuyên nghiệp chuyên về các giải pháp môi trường.
  • Khi chúng tôi theo đuổi những sáng kiến ​​này, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể dựa vào sự hỗ trợ liên tục của bạn.