Hồ sơ công ty

  • Tên công ty : Công ty TNHH Takasago Việt Nam
  • Ngày thành lập :19 tháng 3 năm 2007
  • Thủ đô : 7.700.000.00 USD
  • Kỳ kế toán : 31 tháng 12
  • Thành phần cổ đông : Kỹ thuật nhiệt Takasago 100%
  • Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà văn phòng AC, Khu công nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ A1A, phường Đích Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Giám đốc quản lý : Naohiro Yamamoto
  • Số lượng nhân viên : 81