banner

GIỚI THIỆU VỀ
CHÚNG TÔI

    Công ty chúng tôi mang đến nhiều giải pháp đột phá mới cho khách hàng, những giải pháp đột phá này được tạo ra để mang đến những kết quả tốt nhất. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm Hệ thống phòng sạch, HVAC, SWIT và dịch vụ cơ điện, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ lắp đặt và kiểm soát các hệ thống dựa trên nhu cầu của khách hàng.
Những giải pháp đột phá của Takasago Việt nam mang đến công nghệ phù hợp để giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu thời gian sản xuất sản phẩm mà chính là dẫn đến việc giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, Phòng sạch thường được yêu cầu trong những lĩnh vực mà cần độ sạch tuyệt đối như các bệnh viện, các nhà máy và các ứng dụng khoa học đời sống. Bởi vì Phòng sạch được làm ra để quản lý và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và vật chất dạng hạt ở trong phòng.

Phòng sạch
SWIT
Hệ thống đồng phát
Trung tâm dữ liệu